Przedszkole nr 1
Wozem drabiniastym wyruszamy zwiedzać okolicę. Musimy się dobrze trzymać, aby zapobiec przykrym niespodziankom.