Przedszkole nr 1
¯eganj zimo, witaj wiosno! Z zim± ¿egnamy siê w Muzeum Etnograficznym.